Pianka ogniochronna DEN BRAVEN DBS 9802 NBS 750ML B1

 
 

39.99  49.19  brutto

trudno zapalna, w razie pożaru hamuje przepływ dymu i gazów,
rozpręża się i utwardza pod wpływem wilgoci zawartej
w powietrzu atmosferycznym i podłożu, odznacza się poprawną wydajnością i czasem obróbki, wyróżnia się wysoką gęstością, niską wodochłonnością, zwartą,
jednolitą i drobnokomórkową strukturą wewnętrzną, wysoka stabilność wymiarowa, przyczepna do powierzchni pionowych i poziomych (nie ścieka), stanowi dobrą izolację akustyczną, przeciwwilgociową
i termiczną, zapewnia elastyczność montowanych elementów

97 w magazynie

Opis

uszczelnianie szczelin pomiędzy ościeżnicami a ościeżami okien
i drzwi (drewnianych, stalowych, PCW)
Zgodnie z aprobatą AT-15-7849/2014
– ogniochronne uszczelnianie pionowych, prostych złączy
liniowych o równoległych powierzchniach, usytuowanych
pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych
przegrodach budowlanych, wg normy PN-EN 1366-4+A1:2011
(dotyczy elementów wykonanych z betonu, żelbetu
lub murowanych z bloczków z betonu komórkowego, cegły
silikatowej lub ceramicznej (pełnej, kratówki, dziurawki) na
spoinach pełnych, o gęstości co najmniej 600 kg/m³ i grubości
zgodnie z ww. aprobatą techniczną, wypełnianie nieruchomych
szczelin pionowych (cegła ceramiczna, zaprawa mineralna, płyty
g-k, beton, beton komórkowy)
– pionowe złącza liniowe w pionowych elementach budynków
wypełniane zgodnie z aprobatą za pomocą piany w kombinacji
z ogniochronnym kitem silikonowym, sznurem dylatacyjnym,
wełną mineralną zostały sklasyfikowane wg PN-EN 13501-
2+A1:2010 w klasach odporności ogniowej od EI 120 do EI 240

Plik pdf do pobrania:

PIANKA OGNIOCHRONNA pl_512NBS_TDS