GUNFOAM FIRE 750ML B1 P.POŻ


34,99  43,04  brutto

41 w magazynie

DB GUNFOAM FIRE 750ML B1 P.POŻ – profesjonalna pianka ogniochronna do zastosowań w systemach montażu i uszczelnień przegród budowlanych


Opis

 

GUNFOAM FIRE DBS 9802 NBS 750ML B1 – pistoletowa pianka p.poż ogniochronna

ZASTOSOWANIE:

 • zgodna z aprobatą AT-15-7849/2016.
 • Ogniochronne uszczelnianie pionowych, prostych złączy liniowych o równoległych powierzchniach, usytuowanych pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami w pionowych przegrodach budowlanych,
 • wg normy PNEN 1366-4+A1:2011 (dotyczy elementów wykonanych z betonu, żelbetu lub murowanych z bloczków z betonu komórkowego, cegły silikatowej lub ceramicznej pełnej, kratówki lub dziurawki,
 • dotyczy spoin pełnych, o gęstości co najmniej 600 kg/m³ i grubości zgodnie z ww. aprobatą techniczną.
 • Pionowe złącza liniowe w pionowych elementach budynków wypełniane zgodnie z aprobatą za pomocą piany, w kombinacji
 • z ogniochronnym kitem silikonowym Den Braven Pyropol (Silikon Fire),
 • sznurem dylatacyjnym Den Braven PE Round Profile, wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 160 kg/m3
 • zostały sklasyfikowane wg PN-EN 13501-2+A1:2010 w klasach odporności ogniowej od EI 120 do EI 240.
 • wypełnianie szczelin pomiędzy ościeżami a ościeżnicami drzwi i okien drewnianych o klasie odporności ogniowej EI2 30 i/lub EI1 30
 • zgodna z normą PN-EN 13501-2+A1:2010.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • Odkształcalność 25% wg PN‐EN ISO 9047
 •  Odkształcalność 35% wg ASTM C 719
 •  Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
 •  Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków
 •  Bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży
 •  Nie zawiera rozpuszczalników
 • Bezzapachowy
 •  Bardzo niska emisja