Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl

Sklep Internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl jest serwisem prowadzonym przez:

BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK
ul. Warmińska 10
63-200 Jarocin
NIP 617-15-85-134
REGON: 302525536
Adres e-mail:
biuro@bau-system.pl
Numer telefonu: 62 307 08 45, 609 776 958

 

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK sprzedaży towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl oraz uszczelniaczekleje.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi- w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie http:// uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl i świadczy drogą elektroniczną- zgodnie z niniejszym regulaminem- następujące usługi:

 

umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl  oraz uszczelniaczekleje.pl za pomocą koszyka zamówień

 

umożliwia dokonywanie rezerwacji towarów celem przekazania ich bezpośrednio do lokalu przedsiębiorstwa (sklep stacjonarny pod nazwą Bau-System), za pomocą koszyka zamówień

 

umożliwia zamieszczanie opinii o towarach znajdujących się w bazie sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl  oraz uszczelniaczekleje.pl na zasadach określonych w § 9

 

 1. Warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

– Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies, bądź

– Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

– rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli lub wyższa

 1. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.
  Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookie w następujących celach:
  utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy;
  dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców
  prowadzenia statystyk oglądalności podstron sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl

 

W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez usługobiorcę odpowiedniego formularza (rejestracyjnego / wysyłkowego/ opinii/ newsletter). Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień określonych w § 1 ust. 8.
 3. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta usługodawcy. Usługobiorca rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przedmiocie usługi „newsletter” poprzez podanie usługodawcy adresu e-mail, którego subskrypcja dotyczy oraz zgłoszenie żądania jego usunięcia z listy subskrybentów. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji usługobiorcy.

 

Warunki sprzedaży

 

 1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl:

podawane są w złotych polskich i zawierają VAT, cła i podatki

nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki

 

 1. W przypadku towarów występujących w różnych wariantach (tj. rozmiar, pojemność, długość, sposób wykończenia itp.) ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W przypadkach takich, ostateczne ceny konkretnych opcji są jasno wyszczególnione i są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.
 2. W koszyku zamówień konsument dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 3. Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości opłat za transport, dostawę czy usługi pocztowe, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez sklep przed dokonaniem ww. zmian.
 4. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy:

1) złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie sklepu, poprzez koszyk zamówień

2) potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności.

 1. Klient może złożyć zamówienie on-line bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu lub też zarejestrować Konto Klienta, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje z formularza wysyłkowego, tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. Zarejestrowani użytkownicy mają ponadto:

 

wgląd w historię zamówień,

 

 1. W celu utworzenia Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem http://uszczelniaczekleje.pl/ checkout oraz http:// klejeuszczelniacze.pl /checkout. W celu potwierdzenia rejestracji wymagane jest aktywowanie przycisku lub podobnej funkcji (link aktywacyjny), zawartego w informacji mailowej przesłanej na adres e-mail użytkownika. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.
 2. BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK dostarcza konsumentowi w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub, na żądanie nabywcy- fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, nawet gdy została już ona potwierdzona paragonem z kasy rejestrującej, jednakże warunkiem koniecznym jest zwrot przez nabywcę oryginału paragonu.
 3. W chwili dostawy Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz http:// klejeuszczelniacze.pl dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na konsumenta, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy.
 4. Przewidywany czas nadania przesyłki zawierającej zamawiane towary to:

24 h robocze- chyba że towar obecnie nie jest dostępny na magazynie i informacja taka została zawarta w aukcji i została zaakceptowana przez kupującego

2-4 dni lub 2-6 dni lub 2-8 dni lub 5-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, gdy jako formę płatności konsument wskazał pobranie

 

2-4 dni lub 2-6 dni lub 2-8 dni lub 5-14 dni roboczych od momentu otrzymania płatności za potwierdzone zamówienie, gdy jako formę płatności konsument wskazał przedpłatę na konto bankowe

 

Przewidywany czas dostarczenia paczki:

firmy kurierskie, czas dostawy maksymalnie 48 godzin

Poczty Polskiej czas dostawy maksymalnie 14 dni

 1. Ust. 9 i 10 nie mają zastosowania do umów sprzedaży, w przypadku gdy okres dostawy ma kluczowe znaczenie z uwagi na wszelkie okoliczności związane z zawarciem umowy lub w przypadku gdy konsument informuje sprzedawcę przed zawarciem umowy, że dostawa przed określonym terminem lub w określonym terminie ma kluczowe znaczenie. Dyspozycja klienta odnośnie wymaganego terminu dostawy może zostać wydana w momencie składania zamówienia on-line, poprzez pole „Komentarz” w koszyku zamówień. Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl jest uprawniony do odmowy wykonania umowy, jeżeli dostawa we wskazanym przez konsumenta terminie nie jest możliwa. W takich przypadkach, jeżeli Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz http:// klejeuszczelniacze.pl odmówił dostawy towarów lub nie dostarczył towarów w terminie uzgodnionym z konsumentem lub zgodnie z ust. 9, konsument jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy.
 2. Po rozwiązaniu umowy Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz http:// klejeuszczelniacze.pl bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

 

 1. Towary przecenione, nie łączą się z innymi promocjami.

 

Formy płatności

 

 1. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

przelew BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK konto ING BANK ŚLĄSKI S.A.

10 1050 1520 1000 0091 3913 1321

płatność w systemie płatności elektronicznych

odbierając zamówiony towar w sklepie / magazynie [adres], możecie Państwo zapłacić gotówką

 1. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień).

 

Formy dostawy i koszt dostarczenia

 1. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru:
 2. a) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

usługa paczka pocztowa zwykła

 1. b) firmą kurierską
 2. c) za pośrednictwem PaczkomatyInPost (InPost S.A.)
 3. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu.
 4. Koszt dostawy zależny jest od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia on-line (w koszyku zamówień).

Gwarancja zgodności na towary, procedury rozpatrywania reklamacji towarów

 

 1. BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]- 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@bau-system.pl BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK  ul. Warmińska 10, 62-300 Jarocin, mailowo pod adres biuro@bau-system.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona

 

Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

 

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w § 6 ust. 11, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 6 ust. 10.

3.Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:

 1. a) złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.
 2. Okres odstąpienia, o którym mowa § 6 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli konsument wysłał informację o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego okresu.
 3. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na konsumencie.
 4. Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy zgodnie z § 6 ust. 11, z zastrzeżeniem wyjątku gdy w terminie tym nie nastąpił zwrot towarów (sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem sumy do czasu otrzymania towarów).
 5. Zwrotu płatności Sklep uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

8.Konsument odsyła towary albo przekazuje je przedsiębiorcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował przedsiębiorcę o decyzji odstąpienia zgodnie z ust. 11. Termin zostaje dotrzymany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem okresu czternastu dni.

 1. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towarów które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.

10.Konsument pokrywa tylko koszty bezpośrednie zwrotu towarów. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl ze względu na swój charakter mogą zostać zwyczajnie wysłane pocztą. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

11.Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

– umowy zawartej na aukcji publicznej;

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

 

Wymiana towaru

 1. Sklep Internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny. Po wcześniejszym uzgodnieniu, konsument może odstąpić od umowy zawieranej na odległość zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 1-6 i 8-11, wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia.
 2. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany towaru na inny. W tym celu konsument może:

złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy i chęci dokonania wymiany; oraz

zawrzeć nową umowę sprzedaży zgodnie z § 2 gdzie w polu komentarza nowego zamówienia umieści dopisek „Wymiana”

 

Zamówienia z dopiskiem „Wymiana” pozwalają na bezzwłoczną rezerwację nowych towarów; rezerwacje takie oczekują na realizację do czasu otrzymania przez Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl towarów od których zakupu konsument odstępuje.

 

 1. W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest wyższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, konsument może dopłacić brakującą kwotę zgodnie z § 3 ust. 1

W przypadkach gdy wartość nowego zamówienia jest niższa aniżeli płatność rozliczana na skutek odstąpienia, zwrotu nadpłaty Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka została wskazana przez konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych jest BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK NIP 6171585134, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Marcin Szymkowiak ul. Warmińska 10 63-200 Jarocin
 2. Administrator danych, na podstawie stosownych umów pisemnych, zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi, co nie wyłącza odpowiedzialności administratora za przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Jednocześnie administrator danych oświadcza, iż powierzone mu dane osobowe są chronione zgodnie z ww. Ustawą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych w celach marketingowych, realizacji zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl, obsługi procesu rejestracji i logowania do Konta Klienta oraz przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych (newsletter), wyłącznie za uprzednią zgodą klienta.
 4. Każda osoba której przetwarzane dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.

 

 1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów: Poczta Polska, Firma Kurierska DPD,InPostPaczkomaty, System płatności PayU, PayPal. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Zamieszczanie oraz udostępnianie opinii w ramach serwisu sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl

 

 1. BAUSYSTEM MARCIN SZYMKOWIAK umożliwia, w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, zamieszczanie opinii o towarach dostępnych w ofercie handlowej sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl.
 2. Zamieszczenie opinii jest dobrowolne i oznacza zgodę usługobiorcy na nieodpłatny wgląd do treści opinii przez innych klientów sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl oraz usługodawcę. Opinie publikowane są na stronie internetowej usługodawcy przy opisach towarów których dotyczyły, w terminie do 7 dni od daty ich zamieszczenia, na czas nieoznaczony.
 3. Zamieszczane opinie nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności:

 

naruszających jakiekolwiek prawa osób trzecich (w tym osób prawnych)

nawołujące do nienawiści czy przemocy

obraźliwych, sprzecznych z prawem, dobrym obyczajem i normami społecznymi

pozostających w sprzeczności z interesem Usługodawcy (nieuczciwa konkurencja)

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczania całości lub części opinii gdy jej treść stanowić może naruszenie zapisów niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

 

Tryb postępowania reklamacyjnego dla usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne i bezpieczne działanie sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl oraz świadczonych drogą elektroniczną usług.
 2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać, wedle własnego wyboru:
 3. a) wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres korespondencyjny siedziby lub lokalu przedsiębiorcy;
 4. b) wysyłając zawiadomienie na adres e-mail;
 5. c) ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu przedsiębiorcy;

 

Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

 

imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację,

 

określenie stwierdzonej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jej rodzaju oraz terminu w jakim została stwierdzona,

 

datę wniesienia reklamacji,

 

podpis zgłaszającego reklamację,

 

w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

 

 

 1. Reklamacje usług zgłoszone po upływie jednego miesiąca od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu pozostaną nierozpoznane.

 

 1. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez usługobiorców.

 

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, parametry techniczne, ceny) zamieszczone na stronach sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 4. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 5. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 6. Sklep internetowy uszczelniaczekleje.pl oraz klejeuszczelniacze.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły zamówienia bądź zawarły umowy (sprzedaży / o świadczenie usług drogą elektroniczną) przed dokonaniem ww. zmian.